#T198

Túi miếng ghép mô hình đơn giản đỏ

● Nâng cao sự tập trung của bạn với các hoạt động tăng cường trí não.

Category: Thiết Bị Dạy Học, Quà Tặng Sáng Tạo

Description

Additional Information

DIMENSIONS 180 x 130 x 100 mm
AGE 3+
MODELS/COURSES/EXPERMINTS 5
COMPONENTS 19