#7083

NEWTON'S APPLE: TIGHTROPE-WALKING GYROBOT

● Xây dựng nhân vật quả táo dễ thương và vui nhộn.
● Hiểu các nguyên tắc cơ bản của con quay và cân bằng.
● Robot cân bằng con quay một bánh có thể đi trên đường ray, dây thừng, bàn và thậm chí cả vành cốc.
● Trong khi nó đi vòng quanh đường đua, hãy chơi trò chơi tung vòng bằng cuống táo của chúng.
● Sử dụng các miếng ghép để tăng thêm trọng lượng và kiểm tra các giới hạn của nó.
● Yêu cầu 2 pin AAA - không bao gồm.

Category: Đồ Chơi Thông Minh, Robotics

Description

Additional Information

DIMENSIONS 280 x 255 x 35 mm
AGE 8+
MODELS/COURSES/EXPERMINTS 5
COMPONENTS 75