#1402

Hình Ảnh Từ Vựng Tiếng Anh

●Sản phẩm gồm 6 tấm hình 2 mặt in từ vựng tiếng anh đơn giản cho trẻ.
●Tất cả12mặt gồm các từ vựng đơn giản giúp trẻ có cơ sở tiếng Anh từ nhỏ.
●Sử dụng kết hợp với sản phẩm#1177-1,#1401và#1193R.

Category: Thiết Bị Dạy Học, Bảng Tương Tác

Description

Additional Information

DIMENSIONS 565 x 120 x 120 mm
AGE 3+
MODELS/COURSES/EXPERMINTS N/A
COMPONENTS 6