#1401

Miếng Ghép Chữ Cái Tiếng Anh

●Sản phẩm gồm31chữ cái tiếng Anh(1bộ nguyên âm và 1 bộ phụ âm)
●Mỗi miếng ghép có kích thước vuông 8cm.
●Sử dụng kết hợp với sản phẩm #1177-1,#1402và#1193R.

Category: Thiết Bị Dạy Học, Bảng Tương Tác

Description

● Hãy cùng chơi và trải nghiệm Miếng Ghép Chữ Cái Tiếng Anh,giúp phát triển khả năng đọc viết của trẻ.

Additional Information

DIMENSIONS 370 x 160 x 230 mm
AGE 3+
MODELS/COURSES/EXPERMINTS N/A
COMPONENTS 31