#1195-4

Hình Ảnh Bánh Răng

●Sản phẩm gồm 6 tấm hình in màu 2 mặt.
●Tất cả12mặt in hình các loại chuyển động bánh răng vô cùng sinh động và dễ hiểu cho trẻ.
●Sử dụng kết hợp với sản phẩm#1177-1,#1195-3và#1193R.

Category: Thiết Bị Dạy Học, Bảng Tương Tác

Description

Additional Information

DIMENSIONS 565 x 120 x 120 mm
AGE 3+
MODELS/COURSES/EXPERMINTS N/A
COMPONENTS 6