#1192-2

Bảng Dạy Học - Hình Ảnh Cho Viên Gắn Bảng

●Sản phẩm gồm 6 tấm hình in màu 2 mặt.
●Trong 12 mặt có 1 mặt in trắng cho trẻ tự do sáng tạo.

Category: Thiết Bị Dạy Học, Bảng Tương Tác

Description

Additional Information

DIMENSIONS 565 x 120 x 120 mm
AGE 3+
MODELS/COURSES/EXPERMINTS N/A
COMPONENTS 6