#1192-1

Viên Gắn Bảng

●Sản phẩm gồm224viên gắn chia làm 4 hình dạng khác nhau (hình vuông, tam giác, hình tròn, hình quạt).
●Mỗi loại có 4 màu khác nhau.

Category: Thiết Bị Dạy Học, Bảng Tương Tác

Description

Additional Information

DIMENSIONS 370 x 160 x 230 mm
AGE 3+
MODELS/COURSES/EXPERMINTS N/A
COMPONENTS 224