#1060S

image

Vách Ngăn Phòng Hình Vuông

●Mỗi vách được đóng gói riêng biệt.
●Sản phẩm bao gồm: 1 kẹp nhựa + 2 miếng nối màn + 1 cuốn sách hướng dẫn in màu.

Category: Thiết Bị Dạy Học, Nội Thất Phòng Học

Description

Additional Information

DIMENSIONS 780 x 35 x 780 mm
AGE N/A
MODELS/COURSES/EXPERMINTS N/A
COMPONENTS 12