#1032

Khay đựng miếng có ngăn

● Chứa tất cả các tính năng của Bộ Khay đựng miếng ghép có ngăn #1039-A.
● Khay phân vùng trong suốt được thiết kế đặc biệt cho #1205 (hoặc #7072), thuận tiện để cất hộp điều khiển chính, thẻ hướng dẫn và các bộ phận nhỏ. Ngăn chứa thẻ lệnh có độ dốc giúp người dùng tìm và lấy thẻ một cách dễ dàng.

Category: Thiết Bị Dạy Học, Nội Thất Phòng Học

Description

Additional Information

DIMENSIONS 410 x 50 x 120 mm
AGE N/A
MODELS/COURSES/EXPERMINTS N/A
COMPONENTS N/A